ДОБРЕ ДОШЛИ

ДОБРЕ ДОШЛИ

Запознайте се с обучителния материал на СЕСБА, насочен към подобряване на уменията за социални предприятия. Този портал може да се използва безплатно като курс за самообучение. Обучаемите могат да се движат свободно в онлайн платформата за обучение и да изучават материалите по индивидуален темп и интензивност. Учебните дейности са разработени, за да мотивират обучаващите се (бизнес консултанти) да предоставят подходящи съвети на социалните предприемачи.Този курс дава възможност на учащия да прилага новите знания чрез задачи за самооценка; дейности за размисъл; и включване в ежедневната работа. Програмата за обучение се състои от 12 модула. Те включват:

 1. Модул 1: Разбиране за социалното предприемачество
 2. Модул 2: Роля на бизнес консултантите
 3. Модул 3: Структури за развитие на социалните предприятия
 4. Модул 4: Оперативни изисквания за социално предприятие
 5. Модул 5: Устойчивост на социалните предприятия
 6. Модул 6: Управление и управление на социални предприятия
 7. Модул 7: Финансиране и счетоводство на социални предприятия
 8. Модул 8: Професионално и личностно развитие на бизнес консултанта
 9. Модул 9: Бизнес подкрепа и консултиране на социални предприятия
 10. Модул 10: Комуникация със социалните предприемачи
 11. Модул 11: Инструменти за бизнес консултиране, оборудване и материали
 12. Модул 12: Консултантски инструментариум.

Нашите курсове представляват комбинация от текст, изображения, видеоклипове, външни ресурси, задачи за самооценка и викторини. Това прави процеса на учене по- интересен.