Помощ

Помощ

Ръководство за използване на платформата СЕСБА

 

Платформата за електронно обучение

Платформата за електронно обучение е изградена чрез система за управление на обучението с отворен код, наречена Course Press, която е широко обхватна  и широко използваема рамка на системата за управление на съдържанието, WordPress.

Платформата е достъпна от courses.sesbaproject.eu и може да бъде достъпна от всеки компютър или мобилно устройство. Избраният шаблон е модерен и с ясен подход, за да се гарантира, че фокусът е върху съдържанието на курса, като същевременно се гарантира, че потребителят получава най-доброто обучение.

Фигура 1: Платформата за електронно обучение на СЕСБА

Както е показано на фигура 1, началната страница представя кратко въведение, списъкът на курсовете и 2 бутона, единият от които се свързва с страницата за регистрация, а другият – с пълните подробности за курса.

В горното меню на уеб сайта, можете да намерите следните връзки:

 • Начало: Пренасочва потребителя към началната страница.
 • Уебсайт на проекта: Връзки на потребителя към основния уебсайт на проекта www.sesbaproject.eu.
 • Списък на курсовете: Изброява 12-те модула, които потребителите могат да предприемат.
 • Език: Позволява на обучаемия да променя езика на платформата. Езици: английски, гръцки, български, италиански и естонски.
 • Вход: Връзка към страницата за вход, за да дадете достъп на потребителя на платформата.
 • Табло за управление: Това падащо меню се вижда само след като потребителят е влязъл в портала за електронно обучение. Това меню съдържа страница „Моите курсове“ и страница „Моят профил“. Тези страници показват курсовете, които учащият е взел, и потребителския профил, като позволяват на обучаемия да промени всяка лична информация като име, фамилия, имейл или парола.

Регистриране на профил

Процесът на регистрация е доста лесен, при който потребителят трябва да продължи и да даде информацията по-долу. Регистрацията се извършва от тази страница: courses.sesbaproject.eu/courses-signup и може да има достъп на обучаемия до началната страница «РЕГИСТРИРАЙ СЕ БЕЗПЛАТНО!». Фигура 2 илюстрира страницата за вписване.

Фигура 2: Регистрация в страницата на СЕСБА

В страницата за регистрация потребителите трябва да впишат следните данни:

 • Собствено име
 • Фамилия
 • Потребителско име
 • Електронен адрес
 • Парола
 • Потвърждение на паролата

След попълването и подаването на формуляра от потребителя, потребителят може да започне да се записва в различни единици, налични като част от учебната програма на СЕСБА.

Ако забравите паролата си

В случай, че даден потребител забрави своята парола за портала, той може лесно да я изтегли отново чрез натискане на връзката «Забравена парола». Това ще изпрати на потребителя имейл с връзка, за да настрои нова парола.

Тази страница е достъпна от тук: courses.sesbaproject.eu/reset-password/.

Фигура 3 по-долу илюстрира тази функция.

 

Политика за защита и поверителност

Партньорите по проекта СЕСБА смятат, че сигурността и неприкосновеността на личния живот са много важни за нашите потребители. Следователно е от изключително значение да се гарантира, че на обучаващите се, които ще бъдат предприети от някоя от нашите звена, че техните данни и информация се съхраняват на сигурно място и че е налице политика за поверителност.

Проектът СЕСБА осигури и за платформата на уебсайта, както и за платформата за електронно обучение политика за поверителност, която е:

 • кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна;
 • написана на ясен и достъпен език;

В приложение А се предоставя копие от политиката за защита на личните данни. Същата политика за поверителност може да се намери онлайн:

Списък на курсовете

Фигура 4: Списък на курсовете на СЕСБА

В списъка на курсовете обучаемият може да види пълния списък с 12 модула, които са на разположение на обучаемия. Този списък може да бъде достъпен оттук: courses.sesbaproject.eu/course-list/ и е илюстрирано на фигура 4.

 Списъкът на наличните модули е по-долу.

 1. Модул 1: Същност на социалното предприемачество
 2. Модул 2: Ролята на бизнес консултантите
 3. Mодул 3:  Структури за развитие на социалните предприятия
 4. Mодул 4: Оперативни изисквания за социално предприятие
 5. Mодул 5: Устойчивост на социалното предприятие
 6. Mодул 6: Управление на социалните предприятия
 7. Mодул 7: Финансиране и счетоводство на социалните предприятия
 8. Mодул 8: Професионално и личностно развитие на бизнес консултанта
 9. Mодул 9: Подкрепа за бизнеса и консултиране на социални предприятия
 10. Mодул 10: Комуникация със социалните предприемачи
 11. Mодул 11: Инструменти за бизнес консултиране, оборудване и материали
 12. Mодул 12: Консултантски инструментариум.

Този списък позволява на обучаемия също така бързо да забележи резултатите от обучението за всеки един от модулите, преди да предприеме конкретната учебна единица.

 

 

 

Достъп до модулите

За да се регистрирате в модул (стартиране на курс), потребителят трябва да следва посочените стъпки по-долу:

 • Регистрирайте профил на courses.sesbaproject.eu
 • Изберете езика, на който искате да видите модулите си
 • Кликнете върху Списък на курсовете
 • Кликнете върху заглавието на модула или кликнете върху бутона  «НАЧАЛО НА МОДУЛА»
 • Когато отивате на първата страница на модула, както е показано на фигура 5, обучаемият има възможност да види следните детайли:
  • Споделяне на функционалността на курса към социалните медии
  • Бутон „Регистриране сега!“: Той трябва да бъде натиснат от обучаемия, за да стартира модула.
  • За курса
  • Структура на курса.

 

Фигура  5: Визуализация на модула

Ако потребителят натисне „Регистриране сега!“ и той /тя не е влязъл/а  в платформата за електронно обучение, потребителят ще бъде инструктиран да влезе в профила, използван по-рано.

След като сте влезли в профила си, структурата на курса ще бъде активна и обучаемият може да започне да натиска върху блоковете, които да се заемат, както е показано на фигура 6.

 

Фигура 6: Структура на курса след влизането

 

Модули на Outlook функции

На всяка страница на модула обучаемият вижда информация, свързана с шестте секции, както е показано на фигура 7. Всеки раздел е подробно описан по-долу.

Фигура 7: Модул СЕСБА
 • Единици
 • Известия
 • Дискусии
 • Работна книга
 • Оценяване
 • Детайли на курса

Единици

В раздел „Единици“ обучаемият  може да види:

 • Инструкторът
 • Въвеждане и мотивация за всяка единица
 • Напредъкът за всяка единица

Известия

В областта за известия потребителят ще види всяко известие, оставено от инструктора /обучителя.

Дискусия

Както може да се види на Фигура 8, в дискусията обучаемият може да следи и да започне всяка дискусия в рамките на този модул.

Работна книга

В секцията на работната книга, както е илюстрирано на фигура 9, обучаемият ще има възможността да преглежда получената оценка от всяка предприета дейност.

 

Фигура 8: Дискусии

 

Фигура 9: Работна книга

Оценяване

В секцията за оценяване обучаемият може визуално да види напредъка на единицата и процентното развитие на този модул. Екранната снимка на раздела за оценките може да се види на фигура 10.

Фигура 10: Оценки и напредък

Сертификати

Once a user has successfully finished the module, they can view and download a PDF certificate of completion. A screenshot of a sample certificate can be seen in figure 11.

Фигура 11: Изтегляне на сертификата

Графични елементи в рамките на курсовете

Редица графични елементи бяха въведени и използвани в целия модул. Те включват икони за връзки, четене на повече материали и дейности. Такива икони помагат на обучаемия да знае какво да очаква, когато ги види.

Тази икона показва информация за устройството /модула.

Тази икона е достъпна за външни връзки

Научете повече: Тази икона показва, че има външни ресурси, които да се прегледат, за да научите повече по темата.

Оценъчна дейност: Тази икона показва, че има учебна дейност, която да бъде завършена от обучаемия.

Под всяка страница потребителят може да запази напредъка и да излезе. Това ще улесни обучаемия да започне отново оттам, откъдето е напуснал.

Позволява на обучаемите да се върнат на предишната страница.

Позволява на обучаемите да се върнат на следващата страница в устройството.

Характеристики на платформата за електронно обучение

CoursePress прави електронното обучение лесно за WordPress. Обучаемите ще имат чувството, че управляват в нормален уебсайт, а не в традиционната платформа за електронно обучение. Предвид естеството на участниците в проектите, акцентът беше повече върху съдържанието и материалите, които се предоставят. Платформата има следните функции:

 • Лесна навигация между страниците
 • Коментари
 • Качване и изтегляне на файлове
 • Автоматизирани и ръчни функции за оценка и отчитане – включително автоматично класифициране
 • Сертифициране на попълването.

Езиков достъп

Платформата за електронно обучение и цялото съдържание са достъпни на английски, български, естонски, гръцки и италиански език. Освен това, всички модули бяха локализирани, за да се гарантира, че обучаващите се не само четат на родния си език, но и поддържат връзка със социалните предприятия в тяхната страна.

 

Приложение A: Политика за поверителност

Общи правила

Бихме искали да ви благодарим, че посетихте този сайт. Ние се ангажираме да защитаваме поверителността на посетителите си и няма да събираме лична информация за вас като посетител, освен ако не я предоставите доброволно.

Ако прочетете или изтеглите информация от нашия сайт, ние автоматично събираме и съхраняваме следната не-лична информация:

 • Поисканата уеб страница или изтегляне;
 • Дали заявката е била успешна или не;
 • Датата и часа, когато сте посетили сайта;
 • Интернет адресът на уеб сайта или името на домейна на компютъра, от който сте осъществили достъп до сайта;
 • Операционната система на устройството, работеща с вашия уеб браузър, както и вида и версията на вашия уеб браузър.

Лична информация

Проектът СЕСБА и партньорите по този проект зачитат вашите лични данни и се ангажират да обработват вашата лична информация за целите, за които са били събрани, за други пряко свързани цели, които подпомагат ефективното планиране и предоставяне на услуги или за всяка друга цел, изисквано от закона. Партньорите ще предприемат разумни стъпки, за да гарантират, че личната информация се поддържа точна, актуална и съответстваща на целите, за които тя ще бъде използвана. Партньорите могат да използват тази информация, за да се свържат с вас в бъдеще, за да ви разкажат за проекта, за който смятаме, че ще ви интересува. Ако го направите, всяко съобщение, което ви изпращаме, ще съдържа указания, които ви позволяват да се откажете от получаването на бъдещи съобщения. Също така може да предоставяме и „абонаментни“ имейл услуги, които ви позволяват да получавате актуални новини за партньорите.

Вашите права за поверителност

Като физическо лице можете да упражнявате правото си на достъп до данните, съхранявани за вас от проекта СЕСБА. Въпреки че ще бъдат направени всички разумни усилия, за да се актуализира информацията ви, моля да ни информирате за всяка промяна, отнасяща се до личните данни, съхранявани от проекта СЕСБА. Във всеки случай, ако смятате, че определена информация за вас е неточна, можете да поискате коригиране на тези данни. Вие също имате право да поискате блокиране или изтриване на данни, които са били незаконно обработени.

Всички искания трябва да бъдат адресирани до sesba@acrosslimits.com.

Връзки

Нашият сайт има редица връзки с други местни и международни организации и агенции. В някои случаи се свързваме с частни организации с тяхното разрешение. Важно е да отбележите, че след като се свържете с друг сайт, вече не сте на нашия сайт и ставате обект на политиката за поверителност на новия сайт.