Καλώς ήρθατε

Καλώς ήρθατε

Καλώς ήρθατε στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος SESBA η οποία στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων στο πεδίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Το εκπαιδευτικό υλικό της πλατφόρμας  μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν ως υλικό αυτοδιδασκαλίας. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να πλοηγηθούν ελεύθερα στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα και να μελετήσουν το υλικό με τον δικό τους ρυθμό και ένταση. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να παρακινήσουν τους εκπαιδευόμενους (επιχειρηματικούς συμβούλους) να παρέχουν κατάλληλη συμβουλευτική στήριξη στους κοινωνικούς επιχειρηματίες. Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να εφαρμόσουν τις νέες τους γνώσεις μέσα από δραστηριότητες  αυτοαξιολόγησης και αναστοχασμού, και να τις ενσωματώσουν στις καθημερινές τους εργασίες. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από 12 εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες είναι οι εξής:

 1. Εκπαιδευτική Ενότητα 1: Κατανοώντας την κοινωνική επιχειρηματικότητα
 2. Εκπαιδευτική Ενότητα 2: Ο ρόλος των συμβούλων επιχειρήσεων
 3. Εκπαιδευτική Ενότητα 3: Δομές για την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων
 4. Εκπαιδευτική Ενότητα 4:  Λειτουργικές  απαιτήσεις μιας κοινωνικής επιχείρησης
 5. Εκπαιδευτική Ενότητα 5:  Βιωσιμότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων
 6. Εκπαιδευτική Ενότητα 6:  Διοίκηση και διαχείριση κοινωνικών επιχειρήσεων
 7. Εκπαιδευτική Ενότητα 7:  Χρηματοοικονομικά και λογιστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων
 8. Εκπαιδευτική Ενότητα 8:  Επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των συμβούλων επιχειρήσεων
 9. Εκπαιδευτική Ενότητα 9:  Υποστήριξη και παροχή συμβουλευτικής σε κοινωνικές επιχειρήσεις
 10. Εκπαιδευτική Ενότητα 10:  Επικοινωνία με τους κοινωνικούς επιχειρηματίες
 11. Εκπαιδευτική Ενότητα 11:  Εργαλεία, εξοπλισμός και υλικό για την επαγγελματική  συμβουλευτική
 12. Εκπαιδευτική Ενότητα 12:  Εργαλειοθήκη συμβουλευτικής