Βοήθεια

Βοήθεια

Εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του SESBA

 

H ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα

Η ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί με τη χρήση του συστήματος  διαχείρισης μάθησης ανοικτού κώδικα Course Press, το οποίο αποτελεί ένα εκτεταμένο και ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο και πλαισιώνει το σύστημα  διαχείρισης περιεχομένου WordPress.

Η πλατφόρμα βρίσκεται στο σύνδεσμο courses.sesbaproject.eu και είναι προσβάσιμη από οποιονδήποτε υπολογιστή ή κινητή συσκευή. Το πρότυπο που επιλέχθηκε είναι σύγχρονο με σαφή  προσέγγιση που διασφαλίζει ότι ο χρήστης εστιάζει στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εξασφαλίζοντας ότι αποκομίζει την καλύτερη μαθησιακή εμπειρία.

Εικόνα 1: Η ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, η αρχική σελίδα περιλαμβάνει μια σύντομη εισαγωγή, τη λίστα με τις εκπαιδευτικές ενότητες και 2 κουμπιά. Το ένα οδηγεί στην Εγγραφή στην πλατφόρμα και το άλλο σας συνδέει με τις λεπτομέρειες των μαθημάτων.

Στο μενού το οποίο βρίσκεται στην κορυφή της ιστοσελίδας μπορείτε να βρείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

 • Αρχική: Οδηγεί το χρήστη στην αρχική σελίδα.
 • Ιστοσελίδα έργου: Συνδέει το χρήστη με την ιστοσελίδα του έργου www.sesbaproject.eu.
 • Λίστα ενοτήτων: Περιλαμβάνει τις 12 εκπαιδευτικές ενότητες.
 • Γλώσσα: Επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να αλλάξει τη γλώσσα της πλατφόρμας. Διαθέσιμες γλώσσες: Αγγλικά, Ελληνικά, Βουλγαρικά, Ιταλικά και Εσθονικά.
 • Σύνδεση: Οδηγεί στη σελίδα σύνδεσης για πρόσβαση του χρήστη στην πλατφόρμα.
 • Πίνακας ελέγχου: Αυτό το αναπτυσσόμενο μενού εμφανίζεται μόνο έπειτα από την είσοδο του χρήστη στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα. Το μενού περιέχει τα εξής: «Οι ενότητές μου» και τη σελίδα «Το προφίλ μου». Αυτές οι σελίδες εμφανίζουν τις ενότητες που έχει προσθέσει στο προφίλ του ο εκπαιδευόμενος και το προφίλ του χρήστη, επιτρέποντας στον εκπαιδευόμενο να αλλάξει τα προσωπικά του στοιχεία όπως όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή κωδικό πρόσβασης.

 

Δημιουργία λογαριασμού

Η διαδικασία εγγραφής είναι αρκετά εύκολη, ο χρήστης πρέπει να προχωρήσει και να καταχωρήσει τις παρακάτω πληροφορίες. Η εγγραφή γίνεται στη σελίδα: courses.sesbaproject.eu/courses-signup και είναι προσβάσιμη από την αρχική σελίδα όπου υπάρχει το κουμπί «ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ!» Στο σχήμα 2 φαίνεται η σελίδα εγγραφής.

Εικόνα 2: Σελίδα Εγγραφής στην πλατφόρμα SESBA

Στη σελίδα εγγραφής, οι χρήστες θα πρέπει να καταχωρήσουν τα παρακάτω στοιχεία:

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Όνομα χρήστη
 • Email
 • Κωδικό πρόσβασης
 • Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης

Μόλις συμπληρωθεί και υποβληθεί από το χρήστη η φόρμα, ο χρήστης μπορεί να αρχίσει να εγγράφεται στις διαθέσιμες ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού του έργου SESBA.

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Στην περίπτωση που ένας χρήστης ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης του/της στην πλατφόρμα, μπορεί εύκολα να τον ανακτήσει εάν ακολουθήσει τα βήματα που θα εμφανιστούν στον σύνδεσμο «Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;». Ο χρήστης θα λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με έναν νέο σύνδεσμο για να δημιουργήσει έναν νέο κωδικό πρόσβασης. Η σελίδα είναι προσβάσιμη από εδώ: courses.sesbaproject.eu/reset-password/. Η παρακάτω εικόνα 3 απεικονίζει αυτή τη λειτουργία.

 

Εικόνα 3: Λειτουργία ανάκτησης κωδικού πρόσβασης

Ασφάλεια και πολιτική προστασίας απορρήτου

Οι εταίροι του προγράμματος SESBA θεωρούν ότι η ασφάλεια και η προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους χρήστες μας. Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευόμενοι που θα μελετήσουν οποιαδήποτε από τις εκπαιδευτικές ενότητες, θα γνωρίζουν ότι τα δεδομένα και οι πληροφορίες τους αποθηκεύονται σε ασφαλές μέρος και διέπονται από τις αρχές πολιτικής απορρήτου.

Το έργο SESBA εφαρμόζει τόσο στην ιστοσελίδα όσο και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης,  πολιτική απορρήτου η οποία φέρει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Είναι συνοπτική, διαφανής, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη.
 • Είναι γραμμένη σε σαφή και απλή γλώσσα.

Στο παράρτημα Α διατίθεται αντίγραφο της πολιτικής απορρήτου. Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να βρεθεί και στις παρακάτω ιστοσελίδες:

Λίστα μαθημάτων

Εικόνα 4 :  SESBA Λίστα εκπαιδευτικού Υλικού

Στη λίστα μαθημάτων παρουσιάζονται οι 12 διαθέσιμες εκπαιδευτικές ενότητες. Η λίστα βρίσκεται στην http://courses.sesbaproject.eu/course-list/ και απεικονίζεται στην εικόνα 4.

Οι ενότητες είναι οι εξής:

 1. Εκπαιδευτική Ενότητα 1: Κατανοώντας την κοινωνική επιχειρηματικότητα
 2. Εκπαιδευτική Ενότητα 2: Ο ρόλος των συμβούλων επιχειρήσεων
 3. Εκπαιδευτική Ενότητα 3: Δομές για την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων
 4. Εκπαιδευτική Ενότητα 4:  Λειτουργικές απαιτήσεις μιας κοινωνικής επιχείρησης
 5. Εκπαιδευτική Ενότητα 5:  Βιωσιμότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων
 6. Εκπαιδευτική Ενότητα 6:  Διοίκηση και διαχείριση κοινωνικών επιχειρήσεων
 7. Εκπαιδευτική Ενότητα 7:  Χρηματοοικονομικά και λογιστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων
 8. Εκπαιδευτική Ενότητα 8:  Επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των συμβούλων επιχειρήσεων
 9. Εκπαιδευτική Ενότητα 9:  Υποστήριξη και παροχή συμβουλευτικής σε κοινωνικές επιχειρήσεις
 10. Εκπαιδευτική Ενότητα 10:  Επικοινωνία με τους κοινωνικούς επιχειρηματίες
 11. Εκπαιδευτική Ενότητα 11:  Εργαλεία, εξοπλισμός και υλικό για την επαγγελματική  συμβουλευτική
 12. Εκπαιδευτική Ενότητα 12:  Εργαλειοθήκη συμβουλευτικής

 

Η λίστα επιτρέπει στο χρήστη να εντοπίσει τα μαθησιακά αποτελέσματα για κάθε μία από τις εκπαιδευτικές ενότητες πριν ξεκινήσει.

 

 

Πρόσβαση στις Εκπαιδευτικές Ενότητες

Για να εγγραφεί σε μια εκπαιδευτική ενότητα (έναρξη ενότητας), ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

 • Δημιουργία λογαριασμού στη σελίδα  http://courses.sesbaproject.eu
 • Επιλογή γλώσσας στην οποία επιθυμεί να προβάλλονται οι ενότητες
 • Κλικ στη λίστα μαθημάτων
 • Κλικ στον τίτλο της ενότητας και κλικ στο κουμπί «Έναρξη Ενότητας»
 • Πηγαίνοντας  στην πρώτη σελίδα της ενότητας, όπως απεικονίζεται στο σχήμα 5, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να δει τις ακόλουθες λεπτομέρειες:
  • Διαμοιρασμός λειτουργικότητας του μαθήματος στα κοινωνικά μέσα
  • « Κουμπί «Εγγραφή τώρα!»: πρέπει να πατηθεί από τον εκπαιδευόμενο για να ξεκινήσει η ενότητα.
  • Σχετικά με το μάθημα
  • Δομή του μαθήματος

 

Εικόνα 5: Δομή ενοτήτων

Εάν ο χρήστης πατήσει την επιλογή «Εγγραφή τώρα!» και δεν είναι συνδεδεμένος στην πλατφόρμα, θα λάβει οδηγίες για να συνδεθεί χρησιμοποιώντας το λογαριασμό που δημιουργήθηκε προηγουμένως.

Μόλις συνδεθεί, η δομή του μαθήματος θα είναι ενεργή και ο εκπαιδευόμενος μπορεί να αρχίσει να επιλέγει τις ενότητες που τον ενδιαφέρουν όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 6.

Εικόνα 6: Δομή ενοτήτων κατόπιν σύνδεσης

 

Λειτουργίες  που εμφανίζονται στην εκπαιδευτική ενότητα

Σε κάθε σελίδα της  εκπαιδευτικής ενότητας, ο εκπαιδευόμενος βλέπει πληροφορίες σχετικά με τις 6 κατηγορίες όπως φαίνεται και στο σχήμα 7. Κάθε τμήμα περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω.

Figure 7: SESBA Module
 • Υποενότητες
 • Ειδοποιήσεις
 • Συζητήσεις
 • Επισκόπηση επιδόσεων
 • Βαθμολογία
 • Πληροφορίες ενότητας

Υποενότητες

Στην καρτέλα «Υποενότητες» ο εκπαιδευόμενος μπορεί να δει:

 • Πληροφορίες για τον συγγραφέα
 • Εισαγωγή και παρακίνηση  για κάθε υποενότητα
 • Την πρόοδο για κάθε υποενότητα

Ειδοποιήσεις

Στην περιοχή ειδοποιήσεων, ο χρήστης θα μπορεί να δει  οποιαδήποτε ειδοποίηση αφήνει ο εκπαιδευτής.

Συζήτηση

Όπως φαίνεται στην εικόνα 8, στη Συζήτηση, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να δει και να ξεκινήσει οποιαδήποτε συζήτηση μέσα σε αυτή τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική ενότητα.                                                                      

Επισκόπηση επιδόσεων

Στο τμήμα αυτό, όπως απεικονίζεται στο σχήμα 9, ο εκπαιδευόμενος θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει το βαθμό που έλαβε από οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει αναλάβει

 

 

Εικόνα 8: Συζητήσεις

 

Εικόνα  9 Βιβλίο Εργασίας

Βαθμολογία

Στο πεδίο βαθμολογία, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ενημερώνεται για την πρόοδο του ανά υποενότητα και την ποσοστιαία πρόοδο της συγκεκριμένης αυτής υποενότητας. Απεικόνιση της βαθμολογίας φαίνεται στην εικόνα 10.

Εικόνα 10: Βαθμολογία  και Πρόοδος

Πιστοποιητικά

Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει με επιτυχία την εκπαιδευτική  ενότητα, μπορεί να κάνει λήψη ενός πιστοποιητικού ολοκλήρωσης της εκπαιδευτικής  ενότητας σε αρχείο PDF. Δείγμα του πιστοποιητικού φαίνεται στην εικόνα 11.

Εικόνα 11: Λήψη πιστοποιητικού

Γραφικά των μαθημάτων

Διάφορα γραφικά στοιχεία έχουν εισαχθεί και χρησιμοποιεί σε όλες τις εκπαιδευτικές ενότητες. Αυτά περιλαμβάνουν εικονίδια για συνδέσμους,  για μελέτη επιπλέον υλικού, δραστηριότητες. Αυτά τα εικονίδια βοηθούν τον χρήστη να γνωρίζει τι να περιμένει όταν τα βλέπει.

Αυτό το εικονίδιο εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την ενότητα.

Αυτό το εικονίδιο χρησιμοποιείται για να παραπέμψει σε εξωτερικούς συνδέσμους

Μάθετε περισσότερα: Το εικονίδιο αυτό ενημερώνει ότι υπάρχουν εξωτερικές πηγές  για μελέτη ώστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το θέμα.

Δραστηριότητα αξιολόγησης: Αυτό το εικονίδιο εντοπίζει τη δραστηριότητα αξιολόγησης που πρέπει να ολοκληρώσει ο χρήστης.

Κάτω από κάθε σελίδα, ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την πρόοδο του και να εξέλθει. Έτσι διευκολύνεται ώστε να συνεχίσει πάλι από το σημείο που είχε σταματήσει.

Επιτρέπει στο χρήστη να επιστρέψει σε μια προηγούμενη σελίδα.

Επιτρέπει στους χρήστες  να προχωρήσουν στην επόμενη σελίδα της υποενότητας ενότητας.

Χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας

Το CoursePress καθιστά την ηλεκτρονική μάθηση εύκολη. Οι εκπαιδευόμενοι αισθάνονται ότι πλοηγούνται σε μία κανονική ιστοσελίδα και όχι σε μια παραδοσιακή ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης. Λόγω της φύσης των ενδιαφερόμενων για το έργο, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στο περιεχόμενο και στο εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάζεται. Η πλατφόρμα διαθέτει τις ακόλουθες λειτουργίες

 • Εύκολη πλοήγηση στις σελίδες
 • Σχόλια
 • Αποστολή και λήψη αρχείων
 • Αυτόματη και μη αυτόματη αξιολόγηση και λήψη αναφορών – συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης βαθμολόγησης
 • Πιστοποίηση ολοκλήρωσης της μελέτης

Γλωσσική προσβασιμότητα

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα και όλο το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται στην Αγγλική, Βουλγαρική, Εσθονική, Ελληνική, και Ιταλική γλώσσα. Επιπλέον, όλες οι εκπαιδευτικές ενότητες έχουν αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι εκπαιδευόμενοι όχι μόνο θα μελετήσουν στη μητρική τους γλώσσα, αλλά και το υλικό μελέτης θα είναι προσαρμοσμένο ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο πεδίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη χώρα τους.

 

Παράρτημα Α: Πολιτική Απορρήτου

Γενικά

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας. Δεσμευόμαστε για την προστασία του απορρήτου των επισκεπτών μας και για τη μη συλλογή προσωπικών πληροφοριών σας ως επισκέπτη, εκτός αν τις παρέχετε οικειοθελώς.

Εάν διαβάσετε ή «κατεβάσετε» πληροφορίες από τη σελίδα μας, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε αυτόματα τις ακόλουθες μη προσωπικές πληροφορίες:

 • Τη σελίδα λήψης
 • Την επιτυχία του αιτήματος
 • Την ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στη σελίδα
 • Τη διεύθυνση της ιστοσελίδας ή το όνομα του  domain του υπολογιστή από τον οποίο αποκτήσατε πρόσβαση στην ιστοσελίδα.
 • Το λειτουργικό σύστημα του μηχανήματος που εκτελεί το πρόγραμμα περιήγησης καθώς και τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης ιστού.

Προσωπικές πληροφορίες

Το έργο SESBA και οι εταίροι της κοινοπραξίας του έργου σέβονται τα προσωπικά σας δεδομένα και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, για υποστηρικτικούς λόγους, για παροχή υπηρεσιών ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.  Οι εταίροι θα λάβουν εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι προσωπικές πληροφορίες διατηρούνται με ακρίβεια, είναι ενημερωμένες και σχετικές με τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Η κοινοπραξία μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσει μαζί σας στο μέλλον για να σας ενημερώσει για το έργο. Σε κάθε περίπτωση, κάθε επικοινωνία θα περιέχει οδηγίες που θα σας επιτρέπει να «αποκλείσετε» τη λήψη μελλοντικών επικοινωνιών. Παρομοίως, μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, οι οποίες σας επιτρέπουν να λαμβάνετε νέα σχετικά με τους συνεργάτες μέσω εγγραφής.

Τα δικαιώματα απορρήτου σας

Ως άτομο μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που διατηρούνται για εσάς από το έργο SESBA. Παρόλο που θα καταβληθούν όλες οι εύλογες προσπάθειες για την ενημέρωση των πληροφοριών σας, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλαγές που αφορούν στα προσωπικά δεδομένα που η κοινοπραξία του έργου SESBA έχει στη διάθεσή της. Σε κάθε περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι ορισμένες πληροφορίες σας είναι ανακριβείς, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση των αντίστοιχων δεδομένων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε κλείδωμα ή διαγραφή δεδομένων που έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα.

Όλα τα αιτήματα πρέπει να αποστέλλονται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου sesba@acrosslimits.com

Συνδέσεις

Η σελίδα μας έχει πολλές συνδέσεις σε άλλους τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς και οργανισμούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, συνδεόμαστε με ιδιωτικούς οργανισμούς με την άδειά τους. Είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι όταν συνδέεστε σε μία άλλη ιστοσελίδα και δεν βρίσκεστε πλέον στη σελίδα μας υπόκειστε στην πολιτική απορρήτου της νέας ιστοσελίδας.